European Conferentie Amateurtheater

11 july 2018

SAVE THE DATE

Het amateurtheater in Fryslân kent een rijke traditie en is volop in beweging, maar kent ook de nodige uitdagingen. Hoe is dat in de rest van Europa? Van 17 t/m 21 oktober komen er Europese theatermakers en theaterwetenschappers naar Leeuwarden voor de European Conferentie Amateurtheater Challenging the local.

Aanleiding voor de werkconferentie is het 100-jarig bestaan van Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) in 2018. STAF stelt zichzelf de vraag: hoe zou het amateurtheater in Fryslân om kunnen gaan met de uitdagingen zoals het vinden van nieuwe bestuursleden, zorgen voor jonge aanwas of het vinden van voldoende middelen? En zouden toneelverenigingen in andere landen met dezelfde uitdagingen kampen of lopen ze daar tegen andere dingen aan? Hoe kun je elkaar helpen of inspireren?

Hiervoor organiseert STAF samen met de opleiding NHL Docent Theater, Keunstwurk en STEP (Projects on European Theatre Systems) een werkconferentie met lezingen, workshops en presentaties.

Programma

Lezingen van Europese theaterwetenschappers met een diner
Vrijdag 19 oktober 16.30 – 19.30 uur (meerdere blokken)

Workshops van Europese theatermakers
Zaterdag 20 oktober (overdag)
Op deze dag kun je workshops volgen van professionele theatermakers uit o.a. Estland en IJsland, die ervaring hebben met amateurtheater.

Presentaties artistiek onderzoek toneelverenigingen
Zaterdag 20 oktober (eind van de middag/avond)
Toneelverenigingen in Fryslân werken van september tot oktober aan een artistieke challenge.  Deze challenge is ingediend door een van de internationale theaterwetenschappers. De challenge is een uitdaging waar het amateurtheater in dat specifieke land mee kampt. Hoe zou je hier door middel van artistiek onderzoek een reactie op kunnen geven of misschien een oplossing voor kunnen vinden?  Hierbij werken ze samen met studenten van de opleiding Docent Theater en worden ze begeleid door professionals.

SAVE THE DATE
In het najaar volgt de officiële uitnodiging, maar zet de data alvast in uw agenda.
We zien u graag bij een van de lezingen, workshops of presentaties!

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar ynfo@staf-frylan.nl

Deze werkconferentie maakt deel uit van de European Conference Sharing Arts & Heritage van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie n Amateurkunst)