Europese conferentie 'Challenging the local'

21 septimber 2018

OVER DE TOEKOMST VAN HET AMATEURTHEATER

Het amateurtheater in Fryslân kent een rijke traditie en is volop in beweging, maar kent ook de nodige uitdagingen. Hoe is dat in de rest van Europa? Van 17 t/m 21 oktober 2018 komen er Europese theatermakers en theaterwetenschappers naar Leeuwarden voor de Europese Conferentie Amateurtheater 'Challenging the local'. Ontmoet hen tijdens het programma vol inspirerende lezingen, workshops en presentaties van artistiek onderzoek.

Aanleiding voor de werkconferentie is het 100-jarig bestaan van Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF) in 2018. STAF stelt zichzelf de volgende vraag:

Hoe zou het amateurtheater in Fryslân om kunnen gaan met de uitdagingen, zoals het vinden van nieuwe bestuursleden, zorgen voor jonge aanwas of het vinden van voldoende middelen? En kampen toneelverenigingen in andere landen met dezelfde uitdagingen of lopen ze tegen andere dingen aan? Hoe kun je elkaar helpen en inspireren?

Tijdens deze week ontstaat er op Europees niveau een unieke samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. Vanuit een gezamenlijk doel werken zij aan een gezamenlijk doel: de toekomst van het amateurtheater. Let op: de voertaal is Engels.

Programma

Vrijdag 19 oktober 2018 Lezingen van Europese theaterwetenschappers
Zaterdag 20 oktober 2018 Theaterworkshops van Europese theatermakers
Zaterdag 20 oktober 2018 Presentaties artistiek onderzoek op locatie
Donderdag 18 oktober 2018 Presentatie ‘Amateur Theatre in Smaller European Countries’
 
De Europese conferentie Amateurtheater ‘challenging the local’ is een samenwerking tussen STAF, NHL Stenden Docent Theater, Keunstwurk en het internationale netwerk STEP (Projects on European Theatre Systems).