Aginda

Hjir fine jo foarstellingen en aktiviteiten fan Staf en by Staf oansluten organisaasjes.

 

Besjoch de komplete aginda fan it jier:   | 2019 | 2018 | 2017

Febrewaris

24
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea

Maart

1
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
1
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
1
Oan 'e ein fan 'e asperzjetiid
Harkje Mar
De Harkema
Harkje Mar
De Harkema
2
De Pony's
Jounswille
Stynsgea
Jounswille
Stynsgea
2
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
2
Gewoan te gek
Kliuwend Omheech
Nij Beets
Kliuwend Omheech
Nij Beets
2
It twadde haadstik
Fryske Krite
Butenpost
Fryske Krite
Butenpost
2
Oan 'e ein fan 'e asperzjetiid
Harkje Mar
De Harkema
Harkje Mar
De Harkema
3
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
8
Straf
Marrum e.o.
Marrum
Marrum e.o.
Marrum
8
Gouden Hantsjes
De Rottefalle
De Rottefalle
De Rottefalle
De Rottefalle
9
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
9
Leave Minsken
Kritetoaniel
De Jouwer
Kritetoaniel
De Jouwer
9
It twadde haadstik
Fryske Krite
Butenpost
Fryske Krite
Butenpost
10
Kafee de Ms
Op Nij Feriene
Bantegea
Op Nij Feriene
Bantegea
10
Leave Minsken
Kritetoaniel
De Jouwer
Kritetoaniel
De Jouwer
15
Leave Minsken
Kritetoaniel
De Jouwer
Kritetoaniel
De Jouwer
15
It siet yn 'e loft
Rjucht en Sljucht
De Tynje
Rjucht en Sljucht
De Tynje
15
Gouden Hantsjes
De Rottefalle
De Rottefalle
De Rottefalle
De Rottefalle
16
Wurde jo al holpen
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
16
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
16
Leave Minsken
Kritetoaniel
De Jouwer
Kritetoaniel
De Jouwer
16
It siet yn 'e loft
Rjucht en Sljucht
De Tynje
Rjucht en Sljucht
De Tynje
22
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
22
Wat in skrik!
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea
22
Gjin dei spyt
De twa doarpen
Sibrandabuorren
De twa doarpen
Sibrandabuorren
22
Stimp Stamp
Nij Libben
Jellum/Bears
Nij Libben
Jellum/Bears
23
Wurde jo al holpen
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
Oefening Kweekt Kunst
Himpens
23
Wachtsjend wetter
Lytse Krft
Garyp
Lytse Krft
Garyp
23
Wat in skrik!
Halbertsma
Wergea
Halbertsma
Wergea
23
Gjin dei spyt
De twa doarpen
Sibrandabuorren
De twa doarpen
Sibrandabuorren
23
Stimp Stamp
Nij Libben
Jellum/Bears
Nij Libben
Jellum/Bears
24
Stimp Stamp
Nij Libben
Jellum/Bears
Nij Libben
Jellum/Bears
29
Ronja de rversdochter
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
30
Gjin dei spyt
De twa doarpen
Sibrandabuorren
De twa doarpen
Sibrandabuorren
30
Ronja de rversdochter
Fuort mar los
Easterein (Litt.)
Fuort mar los
Easterein (Litt.)

April

13
Lamelos
De Vriendenkring
Britswert/Wiuwert
De Vriendenkring
Britswert/Wiuwert

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Jannewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Febrewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.