Toneelvrienden hoe gaat het?

15 april 2020

En dan is de agenda leeg zit je nog midden in een voorstelling of zou je de voorstelling spelen die uitgesteld was door ziekte. Stond er voor het eerst weer een eenakterfestival op het programma waar ook een streep door kon.

Verder valt te denken aan alle activiteiten die er waren voor het vieren van 75 jaar bevrijding in Nederland. Ook de openluchtspelen die waren gepland in het voorjaar komen te vervallen en het is maar de vraag of alle activiteiten in de loop van de zomer nog wel doorgaan. Al met al is het maar stil met de culturele activiteiten in Fryslan waar het anders bruist van activiteiten op het culturele vlak.

Als je actief bent in de amateurtoneelwereld is het erg vervelend dat je niet met je hobby aan de slag kunt maar wij gaan er van uit dat we in de herfst weer op de planken staan. Lastiger is het voor alle mensen die voor een deel beroepsmatig werken in het amateurveld, zoals regisseurs, schrijvers, technici en vergeet de zaaleigenaren niet. Zij hebben het nu zwaar te verduren.

Mochten er nog vragen zijn of heb je nog een leuk idee wat je wilt delen, mail of bel dan naar
Staf Fryslan, info@staf-fryslan.nl en we zullen je met raad en daad terzijde staan of jouw idee gaan delen.

Laten wij de hoop uitspreken dat deze onzekere tijd weer aan ons voorbij gaat en dat wij elkaar weer in goede gezondheid treffen bij de voorstellingen en voor nu blijf gezond.

Namens het bestuur van Staf Fryslan

Jelle Wesselius
Jildou Hotsma
Ben Flootman
Theun Ram
Gerben de Haan
Sietske Dijkstra
Geert Louwes
 

Staf en de toekomst….

Al enkele jaren is het bestuur bezig te onderzoeken op welke wijze Staf als koepelorganisatie voor het amateur toneel- en iepenloftspul in Fryslan zich het meest efficiënt kan inzetten.

Waar is behoefte aan bij de verenigingen en stichtingen?

Hoe moeten we ons organiseren om voor iedereen bereikbaar en zichtbaar te zijn?
Met welke organisaties is een samenwerking nodig of wenselijk?

De Kriich was vele jaren een begrip bij het amateurtoneel in Fryslan. Het beoordelen van de voorstellingen had als primair doel het bevorderen van de kwaliteit van het spel. Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van het amateurtoneel, ook bij de individuele speler. En meer inzicht en kennis kan het plezier vergroten om op welke wijze dan ook bezig te zijn met toneelspelen.
Maar waar amper een kwart van de voorstellingen zich aanmeldt voor een bezoek van de karmasters restte Staf niks anders dan andere wegen in te slaan….

Al enige tijd is het bestuur volop in gesprek met Keunstwurk. Wij willen graag naar een model waarbij Staf het aanspreekpunt is voor het amateurtoneel en iepenloftspul en vervolgens gebruik maakt van de expertise die bij Keunstwurk aanwezig is. Op die wijze zouden vraag- aanbod en kennis gekoppeld kunnen worden waar iedereen van kan profiteren.

Wie zich verdiept in de wijze waarop amateurtoneel en iepenloftspullen in Fryslan aanwezig is valt het op dat het uniek in de wereld is wat hier allemaal gebeurd. En gelet op het enthousiasme waarmee ook nieuwe initiatieven tot stand komen naast het min of meer traditionele toneelspel kan niet anders dan tot de conclusie komen dat Fryslan goud in handen heeft waar publiek en spelers de Fryske cultuur kleur geven en een mooie toekomst in het verschiet ligt.

Wanneer later dit jaar alle activiteiten weer wat meer op gang kunnen komen wil Staf haar toekomstplannen presenteren, natuurlijk samen met de partners waar mee zij een nauwe samenwerking tot stand willen brengen.
 

Afscheid voorzitter Staf

Na ruim zes jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd heeft Jelle Wesselius besloten om op 1 mei 2020 zijn bestuurslidmaatschap van Staf te beëindigen. Jelle draagt het amateurtoneel en iepenloftspul een warm hart toe en zal hier ook zeker geen afscheid van nemen. Het combineren van meerdere bestuursfuncties naast andere werkzaamheden vraagt echter te veel van zijn beschikbare tijd, het moment is daar om nu keuzes te maken.

Het aftreden van de voorzitter komt op een moment dat Staf een andere weg zal inslaan. Een route naar de toekomst met nieuw elan, nieuwe mogelijkheden en kansen voor het amateurtoneel. Jelle had hier graag vanuit het bestuur nog een bijdrage aan willen leveren maar heeft er alle vertrouwen in dat het huidige bestuur, aangevuld met nieuwe enthousiaste mensen uit het amateurtoneel, ook in de toekomst met passie voor hun taken zullen staan!