Kontaktpersoan
Grietje Bakker

Adres
Terp 27
8637 VH Wiuwert

Tel.
Email. grietjedejager@online.nl

Website
www.britswert.frl/toneelvereniging